โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง
28 หมู่ 5  ตำบลหน้าโคก  อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
เบอร์โทรศัพท์ 035-200724
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอาคม เปรมสกุล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 088-6819677
อีเมล์ : Puletsgo2013@gmail.com

นายศุภวิชญ์ อุทร
ครู
เบอร์โทร : 098-3570065
อีเมล์ : Supawitchillchill@gmail.com