โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง
28 หมู่ 5  ตำบลหน้าโคก  อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
เบอร์โทรศัพท์ 035-200724
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวรรณนิภา เนยสูงเนิน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 086-1292559
อีเมล์ : Kru_wanni2091@hotmail.com

นางกฤษณา คำภักดี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 085-2717619
อีเมล์ : kitsanakhampakdee@gmail.com

นางสาวนริสรา เดชพงษ์
ครู
เบอร์โทร : 097-1047101
อีเมล์ : narisara_ream@hotmail.com