โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง
28 หมู่ 5  ตำบลหน้าโคก  อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
เบอร์โทรศัพท์ 035-200724
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวศศิธร โพธิ์สว่าง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 082-7811373
อีเมล์ : sasuthonposawang76@gmail.com

นางสาวสุรีพรย์ บุรุษชาติ
ครู
เบอร์โทร : 080-4369629
อีเมล์ : d-a-w1992@hotmail.co.th

นายศักดิ์สิทธิ์ โพธิ์สว่าง
ครู
เบอร์โทร : 096-2427760
อีเมล์ : Susit.3499@gmail.com