โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง
28 หมู่ 5  ตำบลหน้าโคก  อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
เบอร์โทรศัพท์ 035-200724
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน (เซนต์เทเรซาแสงทอง)
MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.91 MB