โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง
28 หมู่ 5  ตำบลหน้าโคก  อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
เบอร์โทรศัพท์ 035-200724
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 2 คน
ชื่อ-นามสกุล : ชุติมา ควรชอบ (บี)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญชัย หอมสุคนธ์ (จอห์น)
ปีที่จบ : 2530   รุ่น :
อีเมล์ : we@as.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม